Postanowienia ogólne

  1. Operatorem serwisu internetowego Gwiazdkowo.pl jest HOP TOP z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Chrobrego 4.

  2. Serwis Gwiazdkowo.pl jest dostępny w Internecie pod domeną internetową http://gwiazdkowo.pl i służy do wyszukiwania i prezentacji produktów.

  3. Korzystający z Serwisu Gwiazdkowo.pl zobowiązuje się podczas korzystania z Serwisu Gwiazdkowo.pl do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

  4. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

  5. Osoba fizyczna składająca zamówienie powinna mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.

  6. Wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie wprowadzonych danych dla celów realizacji zamówienia. Dane te są poufne, chronione i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do usunięcia ich z bazy danych. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r., Dz.U. nr 133, poz.883).

  7. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

Korzystanie ze sklepu Gwiazdkowo.pl

  1. Sklep Gwiazdkowo.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci internetowej, w trybie 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym realizacja zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze.

  2. Wszystkie produkty w Sklepie są nowe i nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz wprowadzone na rynek polski w sposób legalny i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  3. Transakcja kupna pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  4. Zamówienie składasz poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka i prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

  5. Zamówienie możesz złożyć bez konieczności rejestracji w Sklepie. Zalecana jest jednak rejestracja, gdyż umożliwia ona dostęp do szeregu funkcjonalności i korzyści takich jak system partnerski, rabaty i kupony promocyjne, możliwość śledzenia statusu zamówienia, możliwość przeglądania historii zrealizowanych zamówień, automatyczne uzupełnianie danych adresowych przy zakupach.

  6. Po złożeniu zamówienia otrzymujesz od nas potwierdzenie jego otrzymania.

  7. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych w Serwisie Gwiazdkowo.pl.

  8. Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia umieszczać w innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych w sklepie Gwiazdkowo.pl.

  9. Pokrywasz w całości koszt dostawy według aktualnych stawek wymienionych w Menu w zakładce „Dostawa”, chyba że warunki obowiązującej promocji mówią inaczej.

  10. W zależności od produktów mogą być dostępne następujące formy płatności: przelew  na konto bankowe, przez system płatności elektronicznych, pobranie - płatność przy odbiorze.

  11. W przypadku, gdy zamówiony towar jest czasowo niedostępny, poinformujemy Klienta o tym fakcie i ustalimy (mailem lub telefonicznie) czy wyraża On zgodę na realizację zamówienia pomniejszonego o brakujący towar lub czy zamówienie ma być anulowane .

  12. Czas przygotowania przesyłki do wysłania jest uzależniony od rodzaju produktu i jest podawany na karcie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia. W przypadku realizacji zamówienia na kilka produktów czas przygotowania przesyłki jest równy czasowi przygotowania produktu z najdłuższym terminem wysyłki.

  13. Termin dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu płatności i sposobu dostawy. Przeważnie trwa to od 2-3 dni.

  14. Zamówienia realizujemy wyłącznie za pośrednictwem kuriera.

  15. Wysyłane artykuły są zabezpieczone przez Sprzedającego przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie transportu. W chwili odbioru Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki i w przypadku zauważenia uszkodzeń sporządzić protokół w obecności osoby dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się ze Sprzedającym.

  16. W przypadku zakupu towaru, który występuje w różnych wzorach lub kolorach, Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o swoim wyborze podczas składania zamówienia lub niezwłocznie po jego złożeniu. Brak informacji od Kupującego oznacza zgodę na wysłanie towaru o dowolnym wzorze lub kolorze z dostępnych w ofercie

Zwroty i reklamacje

Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane przez nas produkty charakteryzowały się najwyższą jakością. Naszym priorytetem jest, aby Klienci byli w pełni usatysfakcjonowani z zakupów w Sklepie, a produkty spełniały Państwa oczekiwania. Jeżeli jednak istnieje konieczność odstąpienia od umowy, zastosowanie mają postanowienia poniżej.

   1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Sprzedający w Sklepie umożliwia odstąpienie od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. W celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.

   2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient dostarcza towar na własny koszt do Sprzedającego (Sklepu Gwiazdkowo.pl). Towar nie może posiadać uszkodzeń, widocznych śladów użytkowania oraz powinien być kompletny. Do przesyłki trzeba dołączyć kopię dowodu zakupu, podpisane przez klienta oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz podać sposób zwrotu należności i wszystkie niezbędne do tego dane (jak np. numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana należność). Zwrot sumy zamówienia (ceny towaru i kosztów przesyłki do Kupującego) nastąpi w ciągu 14 dni od dostarczenia towaru do Sprzedającego.

   3. W przypadku reklamacji towaru z powodu wad fabrycznych, niezgodności towaru z umową lub uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie towaru do Sprzedającego z załączonym opisem wady i kopią dowodu zakupu lub karty gwarancyjnej, jeśli została wydana.

   4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z reklamowanym produktem.

   5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), Sprzedający zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

   6. Wszystkie zwroty i reklamacje rozpatrywane są indywidualnie.

Postanowienia końcowe

    1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty, wprowadzania nowych towarów do oferty oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

    2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2013 r.

    3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana do zarejestrowanych klientów na podane adresy e-mail z 14-dniowym wyprzedzeniem. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od dnia opublikowania ich na stronie 2smoki.pl. Zamówienia złożone przed zmianą niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

    4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego.